Miền Nam

Miền Nam

Chi nhánh Phú Nhuận

Địa chỉ: 78 Cù Lao, phường 2, Q.Phú Nhuận, HCM

Chi nhánh Cộng Hòa

Địa chỉ: 385 Cộng Hoà, phường 13, Q.Tân Bình, HCM

Chi nhánh Gò Vấp

Địa chỉ: 53 Đường 12, Cityland Park Hills, Gò Vấp, HCM

Đăng ký xét nghiệm ngay